Kun je een moeilijke periode in je leven gebruiken om te groeien?
Jazeker!

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei. Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie kunnen we traumatisch noemen. Daarbij zorgt die gebeurtenis voor een ontwrichting van het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. De gebeurtenis kan eenmalig zijn (een scheiding,  een agressief incident, een ernstig ongeval, plotseling overlijden)  maar kan ook een langere tijd bestrijken (bijv. pesten, overbelasting/ burn out).

Een trauma hoeft niet altijd een “groot ”issue te zijn. Het verschilt per persoon en situatie wat als trauma ervaren wordt.  Zo kan voor de één een scheiding een traumatische ervaring zijn, terwijl de ander het als een opluchting en een nieuwe kans ervaart.

Een kleine groep mensen ontwikkelt een PTSS na een traumatische ervaring.  PTSS is voor velen een bekende term. Maar dat je ook  “groeien “ kunt door een nare of traumatische ervaring en dat daar een wetenschappelijke term voor is is minder bekend.

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Soms denken mensen dat je na een crisis altijd wat kwetsbaar blijft. En als je dat vaak genoeg hoort, geloof je het zelf. Maar een crisis kan je leven uiteindelijk ook in positieve zin compleet veranderen!

Hoe fijn is het als je na een ingewikkelde periode kunt zeggen dat  je  steviger in je schoenen staat, beter relativeren kunt of anders communiceert dan voorheen? Het is niet gezegd dat je restklachten over houdt na een crisis en je kunt zeker uitkomen op je conditie en functioneren van voorheen. Sterker nog: je kunt zelfs groeien, krachtiger en wijzer worden. Dit gegeven is mijn uitgangspunt voor mijn coaching. “Oh zit het zo!”

Natuurlijk staat jouw verhaal voorop. Je worstelt ergens mee. En dat zal een moeizaam, soms ingewikkeld proces zijn. Jouw verhaal krijgt aandacht. We kijken naar wat er speelt, wat je bereiken wil en hoe je dat gaat doen. Wat is het mooi om uiteindelijk hierdoor meer zelfvertrouwen, kracht en wijsheid te ontwikkelen. Je gaat niet meer terug naar hoe het hiervoor was – dat is onmogelijk én onwenselijk. Je zoekt en vindt een nieuwe weg waardoor je uiteindelijk sterker in je schoenen staat!

Juist ook in een werkomgeving is dit een mooi gegeven. Na een ingewikkelde periode waarin je minder goed gefunctioneerd hebt kun je weer volledig terug komen. Met extra kennis, vaardigheden en levenservaring waardoor je zelfs beter functioneert. Je blijft niet kwetsbaar; je bent gegroeid, wijzer geworden en je kunt volop vooruit!